Phó Thủ tướng Thường trực dự Lễ ký kết hợp tác về quan hệ lao động

(17/09 21:57)

Chiều tối 17/9, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ LĐTB&XH và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong lĩnh vực quan hệ lao động.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao sự chủ động, tích cực của 3 cơ quan trong việc xây dựng và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp. Điều này hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đã tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn đang được xem xét sửa đổi, quan hệ lao động tiếp tục có nhiều chuyển biến, phát triển và hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích của người lao động và doanh nghiệp.

Để những cam kết trong các chương trình trở thành những hoạt động thực sự hiệu quả trên thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quan tâm một số nội dung sau:

Một là, ngay sau buổi ký kết, mỗi bên cần tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình trong toàn hệ thống, để cả hệ thống phải thống nhất nhận thức và cùng chung hành động phối hợp ở tất cả các cấp.

Hai là, hằng năm phải cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình thành các hoạt động cụ thể của từng bên, của cả ba bên; cần phân công, giao nhiệm vụ chi tiết cho từng đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện. Phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và có đánh giá kết quả hằng năm để kịp thời rút kinh nghiệm quá trình triển khai.

Ba là, việc phối hợp phải trên tinh thần hợp tác, cùng chung trách nhiệm, cùng hướng tới lợi ích chung của đất nước, của người lao động và doanh nghiệp; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc bảo vệ lợi ích ngành, không quan tâm đến lợi ích chung và nguyện vọng của số đông.

Bốn là, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, chính sách liên quan đến việc làm và quản lý lao động nói riêng; trao đổi cung cấp thông tin về tình hình quan hệ lao động và việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; tình hình tranh chấp lao động, đình công; cung cấp về các chủ trương chính sách, pháp luật về phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực lao động, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; tập huấn và bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng tham gia tố tụng lao động, dân sự và giải quyết tranh chấp lao động, đình công cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác pháp luật.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Về nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị:

Đối với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, với vai trò giúp Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, cần phát huy kết quả, thực hiện quyết liệt hơn, toàn diện hơn, có bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các bên, đặc biệt là của người sử dụng lao động; cùng với đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đủ về số lượng, mạnh về chuyên môn, tinh về nghiệp vụ; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cán bộ của ngành về quan hệ lao động, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh.

Xây dựng chính sách trong các lĩnh vực quan hệ lao động, nghiên cứu chung về quan hệ lao động tại các công ty FDI trong chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam và chia sẻ kiến thức, các điển hình tốt… Trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực liên quan, hỗ trợ phát triển cơ sở dữ liệu thông tin và nâng cao năng lực cho các cán bộ trong các lĩnh vực quan hệ lao động... Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và quan hệ lao động, tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ và phát triển quan hệ lao động đạt kết quả. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để tăng cường quản lý nhà nước về quan hệ lao động, cần đề ra các giải pháp thúc đẩy quan hệ lao động trong thời gian tới, chủ động, nghiên cứu xây dựng tổ chức đại diện người lao động…

Ngoài ra, trong việc tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động, cần thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến nhân dân và các bên, đề xuất các nội dung thực sự khoa học, chặt chẽ, giải quyết được những tồn tại, bất cập trong lĩnh vực quan hệ lao động hiện nay, từ đó thúc đẩy quan hệ lao động và thị trường lao động của nước ta ngày càng phát triển.

Đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, người sử dụng lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Từng người sử dụng lao động, từng doanh nghiệp bên cạnh việc tổ chức sản xuất, kinh doanh tốt phải thực sự quan tâm, chia sẻ với người lao động về những khó khăn họ đang gặp phải, tôn trọng người lao động, coi người lao động là nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp và của đất nước; luôn tìm kiếm các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống và tạo việc làm bền vững cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động thực chất hơn, hài hòa, ổn định hơn. Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị toàn hệ thống tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn; tham gia, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn; phối hợp, hỗ trợ phản biện, giúp tổ chức công đoàn xây dựng văn bản hướng dẫn quyền và nghĩa vụ của tổ chức công đoàn trong việc xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến pháp luật; chủ động trong việc giám sát, tham gia thanh tra, kiểm tra nhằm giúp đảm bảo việc thực thi pháp luật đối với người lao động.

Tổ chức và phát động các phong trào thi đua nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục có hình thức bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm, kỷ luật lao động, trình độ tay nghề cho người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nội dung chính trong chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung vào 9 lĩnh vực, cụ thể như sau:

Công tác xây dựng pháp luật; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và đào tạo; công tác quan hệ lao động và tiền lương; công tác bảo hiểm xã hội; công tác an toàn, vệ sinh lao động; công tác bình đẳng giới và bảo đảm quyền của trẻ em; công tác việc làm và đào tạo nghề nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Nội dung chính trong chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gồm:

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phối hợp thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả tham gia các thiết chế hai bên, ba bên; thiết lập kênh thông tin, tham vấn, đối thoại thường xuyên.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

* Tại Hội nghị, Tổng LĐLĐVN đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 12 đồng chí thuộc Bộ LĐTB&XH, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; trao tặng Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Lao động” cho 10 đồng chí thuộc Tổng LĐLĐVN; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp” cho 07 đồng chí thuộc Tổng LĐLĐVN.

Lê Sơn
chinhphu.vn
Tin cùng chuyên mục
Sáng 30/12 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2020 đã được tổ chức với sự tham dự của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều vị uỷ viên Bộ Chính trị.
Sáng 25/12 , Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào đã ký Chương trình hành động hợp tác về thúc đẩy hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2020-2025.
Từ 19/12, một số tuyến đường đã được rửa trở lại sau nhiều năm tạm dừng. Việc rửa đường nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân như một giải pháp thức thời ngăn chặn bụi.
Chiều 9/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương đưa Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào vận hành chính thức tại địa chỉ dichvucong.gov.vn.
Lúc 15h chiều ngày 2/12, buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019 diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số  30/CT-TTg  về việc thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện.
Sáng 30/11, tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã cắt băng khai trương và tham quan triển lãm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đổi mới tương lai.
Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).
Ngày 22/11, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định; biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm phát canh thu tô, lợi ích nhóm, đồng thời năm 2020 tất cả các địa phương phải hoàn thành sắp xếp xong công ty nông lâm trường (NLT).
Theo Thủ tướng, nguồn lực phát triển đất nước không phải là “rừng vàng, biển bạc” mà chính là gần 100 triệu người đoàn kết, trên dưới một lòng, quyết tâm xây dựng Tổ quốc.
Tổng số chi ngân sách trung ương là hơn 1.000 nghìn tỷ đồng, trong đó dự toán hơn 367,709 nghìn tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
Sáng 11/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 với tỉ lệ tán thành là 88,2% trên tổng số đại biểu Quốc hội. Nghị quyết đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó xác định Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8% năm 2020.
Tối 4/11, tại Bangkok, trong lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận chiếc búa Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng Thái Lan và có bài phát biểu công bố Chủ đề, một số định hướng lớn của Việt Nam trong năm ASEAN 2020. Cổng TTĐT Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.
Chiều 5/11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10, tháng diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước.
Kết thúc phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân của các đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã làm rõ thêm một số nội dung được đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm trong lĩnh vực này.
Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trung Quốc tôn trọng các hoạt động kinh tế biển bình thường, phù hợp với luật pháp quốc tế của Việt Nam, Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo theo luật pháp quốc tế.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo  kết luận  của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông cấp bách của Bộ Giao thông vận tải.
Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Liên Hợp Quốc, tạo điều kiện cho các tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác, cũng như phối hợp trong việc thực hiện hiệu quả cải tổ hệ thống phát triển Liên Hợp Quốc.
Diễn đàn Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 2019 (HEF 2019) với chủ đề “Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế”, diễn ra 2 ngày, sẽ có sự tham dự của hơn 800 đại biểu, gồm: lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, các bộ ngành trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, Ngân hàng Thế giới, các định chế tài chính quốc tế lớn như IMF, IFC, ADB; các chuyên gia tài chính...